Vodováha / Spirit level In Stock Now

CZ: 3 polohy, 150 cm

EN: 3 levels, 150 cm

Týdenní půjčovné / One week borrowing fee: 3 0 CZK

Vratná záloha / Refundable deposit: 100 CZK