Vodní filtr / Water filter In Stock Now

CZ:

Rozměry 27 x 6 cm

Hmotnost 580 g

Účinnost filtru 0,20 µm

Maximální výkon 1 L/min

Technologie mechanický tlakový mikrofiltr s přímou ruční pumpou, omyvatelný hloubkový keramický filtr s póry < 0,2 mikronu

Maximální životnost 50 000 L kartuše // 400 L - aktivní uhlík

EN:

Dimensions 27 x 6 cm

Weight 580 g

Filter efficiency 0.20 µm

Maximum output 1 l / min

Technology mechanical pressure microfilter with direct hand pump, washable deep ceramic filter with pores <0.2 microns

Maximum service life of 50,000 L cartridge // 400 L - activated carbon

Týdenní půjčovné / One week borrowing fee: 100 CZK

Vratná záloha / Refundable deposit: 300 CZK