Dalekohled Hama/ Binoculars Hama In Stock Now

Týdenní půjčovné / One week borrowing fee: 50 CZK

Vratná záloha / Refundable deposit:  200 CZK