Analogový fotoaparát / Analog Camera Skladem

CZ:
Praktica MTL5, vyrobená ve východním Německu společností Pentacon v letech 1983 až 1985. Tento fotoaparát využívá výměnné objektivy se šroubovým upevněním M42.

Je vybaven měřením expozice TTL, které je spouštěno spínačem vedle spouště namontované vpředu; tím se zastaví objektiv a na pravém okraji hledáčku se aktivuje centrování jehly. Měřič je napájen rtuťovou baterií umístěnou v základně a rychlost filmu se nastavuje zvednutím a otáčením voliče rychlosti závěrky. Vertikální uzávěrka ohniskové roviny s kovovou clonou běží od 1 s do 1/1000 s + B, se samospouští s prodlevou asi 7 sekund. Vertikální nože umožňují synchronizaci blesku X až do 1/125 s.

EN:
Praktica MTL5, made in East Germany by Pentacon between 1983 and 1985. This camera uses the M42 screw mount interchangeable lenses.

It features TTL exposure metering, triggered by a switch next to the front-mounted shutter release; this stops down the lens and operates a needle-centring display on the right edge of the viewfinder. The meter is powered by a mercury battery fitted in the base, and its film speed set by lifting and rotating the shutter speed dial. The vertical, metal-curtained focal plane shutter runs from 1s to 1/1000s +B, with a self-timer giving a delay of about 7 seconds. The vertical blades allow X-flash sync up to 1/125s.

Týdenní půjčovné / One week borrowing fee: 60 CZK

Vratná záloha / Refundable deposit: 500 CZK