Autochladnička/ Car fridge Due 25.8.2022

CZ: Autochladnička o objemu 33 l pojme 9×1,5 l nebo 5×2 l lahví. Dokáže chladit až 18 °C pod okolní teplotu a má zelený či červený LED indikátor chlazení či ohřívání.

EN: A car cooler with a volume of 33 l can hold 9 x 1.5 l or 5 x 2 l bottles. It can cool up to 18 °C below ambient temperature and has a green or red LED indicator for cooling or heating.

Půjčovné / Borrowing fee: 80 CZK 

Vratná záloha / Refundable deposit: 1000 CZK